Sản phẩm mới

Các loại thịt

-8%
120.000
-12%
220.000
-3%
87.000
-11%
250.000
-11%
160.000

Thủy Hải Sản

-13%
480.000
-7%
490.000
-8%
580.000
-10%
380.000
-7%
420.000

Gạo - Hạt Ngũ Cốc

-15%
85.000
-1%
148.000
-3%
145.000
-2%
147.000
-12%
75.000

Thực phẩm Chế Biến

-10%
90.000
-13%
480.000
-10%
450.000
-25%
120.000
-12%

Dược liệu

-8%
1.100.000
-8%
350.000
-12%
220.000
-29%
30.000

Phân bón, Vật tư Nông nghiệp

-12%
-17%
100.000
-7%
65.000

Xúc tiến Thương mại