Sản phẩm mới

Rau củ - trái cây

Các loại thịt

-8%
Giá gốc là: 130.000₫.Giá hiện tại là: 120.000₫.
-12%
Giá gốc là: 250.000₫.Giá hiện tại là: 220.000₫.
-3%
Giá gốc là: 90.000₫.Giá hiện tại là: 87.000₫.
-11%
Giá gốc là: 280.000₫.Giá hiện tại là: 250.000₫.
-11%
Giá gốc là: 180.000₫.Giá hiện tại là: 160.000₫.

Thủy Hải Sản

-13%
Giá gốc là: 550.000₫.Giá hiện tại là: 480.000₫.
-7%
Giá gốc là: 525.000₫.Giá hiện tại là: 490.000₫.
-8%
Giá gốc là: 630.000₫.Giá hiện tại là: 580.000₫.
-10%
Giá gốc là: 420.000₫.Giá hiện tại là: 380.000₫.
-7%
Giá gốc là: 450.000₫.Giá hiện tại là: 420.000₫.

Gạo - Hạt Ngũ Cốc

-15%
Giá gốc là: 100.000₫.Giá hiện tại là: 85.000₫.
-1%
Giá gốc là: 150.000₫.Giá hiện tại là: 148.000₫.
-3%
Giá gốc là: 150.000₫.Giá hiện tại là: 145.000₫.
-2%
Giá gốc là: 150.000₫.Giá hiện tại là: 147.000₫.
-12%
Giá gốc là: 85.000₫.Giá hiện tại là: 75.000₫.

Thực phẩm Chế Biến

-10%
Giá gốc là: 100.000₫.Giá hiện tại là: 90.000₫.
-13%
Giá gốc là: 550.000₫.Giá hiện tại là: 480.000₫.
-10%
Giá gốc là: 500.000₫.Giá hiện tại là: 450.000₫.
-25%
Giá gốc là: 160.000₫.Giá hiện tại là: 120.000₫.
-12%
Giá gốc là: 250.000₫.Giá hiện tại là: 220.000₫.

Dược liệu

-8%
Giá gốc là: 1.200.000₫.Giá hiện tại là: 1.100.000₫.
-8%
Giá gốc là: 380.000₫.Giá hiện tại là: 350.000₫.
-12%
Giá gốc là: 250.000₫.Giá hiện tại là: 220.000₫.
-29%
Giá gốc là: 42.000₫.Giá hiện tại là: 30.000₫.

Phân bón, Vật tư Nông nghiệp

-12%
Giá gốc là: 250.000₫.Giá hiện tại là: 220.000₫.
-17%
Giá gốc là: 120.000₫.Giá hiện tại là: 100.000₫.
-7%
Giá gốc là: 70.000₫.Giá hiện tại là: 65.000₫.

Xúc tiến Thương mại