CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIKO HÙNG NGUYÊN

Địa chỉ: 144 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, H?Nội.
Tel: 0588.116.1161  |  Website: www.vikohungnguyen.vn | Email: info@vikohungnguyen.vn

DANH SÁCH CỬA HÀNG, ĐẠI LÝ, NHÀ PHÂN PHỐI 

 

STT HỌ TÊN ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ
1 Đại lý 09.876543210 144 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, H?Nội.
2 Đại lý 09.876543210 144 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, H?Nội.
3 Đại lý 09.876543210 144 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, H?Nội.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Hà Nội, ngày 10.10.2021