Phân hữu cơ vi sinh

Giá gốc là: 120.000₫.Giá hiện tại là: 100.000₫.

Phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm 1

Sản phẩm cho nông sản hữu cơ sạch – an toàn

Thành phần

+ Hữu cơ = 15%, Độ ẩm˂30%, pH: 5.
+ VSV Cố định đạm: 1*10⁶ CFU/g,
+ VSV Phân giải lân: 1*10⁶ CFU/g,
+ VSV phân giải xenlulozo: 1*10⁶ CFU/g.
+ Đầy đủ các nguyên tố Trung – Vi lượng,
+ Các hoạt chất kích thích và điều hòa sinh trưởng.
Ghi chú:
- Thông tin đã được xác thực
Phân hữu cơ vi sinh

Giá gốc là: 120.000₫.Giá hiện tại là: 100.000₫.

Shopping cart0
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tiếp tục mua hàng
0