Thuốc BVTV

65.000

Vibasu 40EC, 50EC, 5GR, 10GR, 10BR (Cty CP TST Việt Nam)

Vibasu 40EC, 50EC, 5GR, 10GR, 10BR (Cty CP TST Việt Nam) Diazinon (min 95 %) : 500g/l,Vibasu 40EC cho lúa để trị bọ trĩ,Vibasu 40EC cho lúa để trị sâu đục thân

Ghi chú:
- Thông tin đã được xác thực
Thuốc BVTV

65.000

Shopping cart0
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tiếp tục mua hàng
0