Nhãn Sông Mã Sơn La (Kg)

30.000

Nhãn Sông Mã là một loại nhãn đặc sản của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nhãn có đặc trưng quả to, vỏ mỏng, cùi dày và hương vị thơm ngọt.

Ghi chú:
- Thông tin đã được xác thực
Nhãn Sông Mã Sơn La (Kg)

30.000

Shopping cart0
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tiếp tục mua hàng
0