BỘT SẮN DÂY NGUYÊN CHẤT

✔️ Sắn dây NGUYÊN CHẤT 100%, KHÔNG PHA TẠP CHẤT.
✔️ 100% KHÔNG SỬ DỤNG HƯƠNG LIỆU.
✔️ 100% KHÔNG SỬ DỤNG CHẤT BẢO QUẢN
Đặt hàng:
- Hotline: 032.5444.240 | 096.456.5559