Hành động để trái sầu riêng Việt Nam đường hoàng đi chính ngạch

Thị trường sầu riêng rất lớn, vấn đề chỉ còn ở chính chúng ta. Những chia sẻ gan ruột của ông Nguyễn Phú Cường, giám đốc Công ty Dona Techno, HTX trồng sầu riêng VietGAP ở Đồng Nai trong sản xuất và xuất khẩu sầu riêng…

Nguồn: Báo Nông Nghiệp Việt Nam

VIKOMART – Từ Nông trang đến bàn ăn

Điện thoại: 0325.544.4240 | 096.456.5559

Email: mart@vikohungnguyen.vn

www.vikohungnguyen.vn | www.vikomart.com.vn

Facepage: VikoMart | Youtube: Viko VietNam

#vikomart #viko #nongsanantoan #nongnghiepantoan

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.